ZDROJE - Krmné zařízení řízené počítačem

TYP KRMNÉHO ZAŘÍZENÍ:

Program Výživa pro růst se soustřeďuje na 3 klíčové oblasti -
zdraví, výživu a životní podmínky. Více se můžete dozvědět
po kliknutí na ikony umístěné v prostorách ustájení.

Níže je uvedena řada praktických
farmářských příruček, které se
zabývají širokou škálou témat:
od řešení běžných zdravotních
problémů až po krmení a ustájení
vašich telat.

Zdraví: Farmářská příručka - Průjem telat

Průjem telat je nejčastějším onemocněním mléčných telat a příčinou úmrtnosti a snížených růstových přírůstků. Zjistěte více o příčinách a dopadech, a co můžete udělat pro prevenci této nemoci.

Zdraví: Farmářská příručka - Pneumonie telat

Pneumonie telat je velmi běžným problémem u mladého skotu a nejčastější příčinou úmrtnosti mléčných telat. Zjistěte více o příčinách a dopadech, a jak můžete snížit rizika.

Zdraví: Farmářská příručka - Kokcidióza

Kokcidie jsou běžní parazité, kteří jsou stále častějšími původci průjmů u mladých telat. Zjistěte více o příčinách a dopadech, a jak můžete telata bránit před nákazou.

Životní podmínky: Farmářská příručka - Ustájení mladých telat

Mladá telata mají zvláštní nároky na ustájení a často bývají umístěna v nevyhovujících prostorách. Zjistěte více o nebezpečných příznacích nevhodného ustájení, a jak můžete svá telata ochránit.

Životní podmínky: Farmářská příručka - Hygiena mléčných telat

Nedostatečná hygiena zvyšuje riziko onemocnění a může způsobit ohromné finanční ztráty. Zjistěte více o tom, jak můžete snížit riziko kontaminace.

Životní podmínky: Farmářská příručka - Ochrana mladých telat před chladovým stresem

Mladá telata jsou velmi citlivá na nízké teploty. Jsou krmena vysoce stravitelným krmivem a dosud nepřežvykují (takže trávením vytvářejí méně tepla).

Výživa: Farmářská příručka - Účinnost konverze krmiva

Na účinnost konverze krmiva (tj. na to, jak účinně zvíře převádí krmivo na požadovaný výstup) může mít negativní vliv řada faktorů. Zjistěte více o těchto faktorech, a jak můžete omezit jejich dopad.

Výživa: Farmářská příručka - Jaké množství krmiva podávat telatům před odstavením

Je důležité, aby tele v okamžiku odstavení dosáhlo dvojnásobku porodní hmotnosti. Zjistěte více o tom, jak toho dosáhnout, a o předpokládaných váhových přírůstcích v závislosti na věku.

Výživa: Farmářská příručka - Nástroje pro měření růstu

Je důležité, abyste pro svou farmu stanovili růstové cíle; proto je nezbytné pravidelné měření stáda. Zjistěte více o tom, jak provádět přesné a konzistentní měření.

Výživa: Farmářská příručka - Míchání mléka

Vysoce kvalitní mléčná náhražka je pro vaše telata je nejlepším možným startem do života. Zjistěte více o tom, jak správně míchat mléko, abyste svou investici využili co nejlépe.

Výživa: Farmářská příručka - Mlezivo

Kolostrometr vám umožní rychlé a snadné vyhodnocení kvality mleziva. Zjistěte více o tom, jak kolostrometr správně používat, a jaké jsou výhody krmení vysoce kvalitním mlezivem.

Výživa: Farmářská příručka - Věk při prvním otelení

AFC (age at first calving = věk při prvním otelení) je věk, kdy se zvíře poprvé otelí. Zjistěte více informací o průměrném a doporučeném věku pro první otelení, a o výhodách mladšího věku pro otelení.

Výživa: Farmářská příručka - Cíle růstových přírůstků

Je důležité brzy stanovit věk pro první otelení (AFC) a odhadnout tělesnou hmotnost, při níž je tele vyspělé. Zjistěte více o tom, jak nastavit cílové růstové přírůstky pro vaše jalovice.