Výživa pro růst

Pro život telete jsou zásadní první tři měsíce života; pomáhají určit jeho budoucí zdraví, růst a výkonnost - jedná se o kritickou fázi, která je často přehlížena.

Trojúhelník růstu telat

ZDRAVÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VÝŽIVA - VÝKONNOST TELETE

V průběhu programu uslyšíte o "trojúhelníku růstu telat", který zde vidíte; zaměřuje se na tři klíčové aspekty života mladých telat - zdraví, výživu a životní prostředí. Tyto oblasti mají přímý vliv na jejich pozdější výkonnost.

Průměrná výkonnost dojnice ve Velké Británii

Nestavte jen na našich slovech, čísla hovoří sama za sebe.
V současné době dojnice v průměru dosahuje:

Počet laktací.

Výtěžek mléka na jednu dojnici.

Věk při prvním otelení.

60% živě narozených jalovic nedosáhne 3. laktace

Jestliže bude věk při prvním otelení snížen ze 30 na 24 měsíců, můžete očekávat výrazné zlepšení ve všech klíčových oblastech až o 40%.

  • Více laktací
  • Vyšší zisk
  • Vyšší plodnost
  • Prodloužení délky života

Dosažení lepších výsledků

Můžeme vám pomoci prostřednictvím množství chovatelských postřehů, prostředků a nástrojů nastavit cíle a dosáhnout lepších výsledků.

Krok 1

Porozumějte příležitostem a možnostem jejich dosažení.

Krok 2

Plánujte své cíle a způsoby jejich dosažení.

Krok 3

Nastavte si program FFG a sledujte jeho výsledky.

Krok 4

Kontrolujte, učte se, a pokud je to nutné, upravujte.

Jak krmíte svá telata?

Zvolte krmný systém, který používáte, a uvidíte,
jak vám program Výživa pro růst může pomoci ve vašem farmářském podnikání.

Vědro

Příhradové krmné zařízení

Krmné zařízení řízené počítačem